ALL-IN TARIEVEN

LEVERING IN HEEL NL

GEMAKKELIJK BESTELD

SNELLE LEVERING

  • ALL-IN TARIEVEN
  • LEVERING IN HEEL NL
  • GEMAKKELIJK BESTELD
  • SNELLE LEVERING

Winkelmand

➤ Snelle levering van afvalcontainers

Heeft u op werkdagen (maandag t/m vrijdag) uw container voor 15.00 uur besteld en betaald, dan levert Goedkopecontainer.nu de container op de door u gevraagde datum. Uw voorkeur voor ochtend of middag kan niet altijd gehonoreerd worden. Indien u al vroeg in de ochtend gebruik wilt maken van uw container adviseren wij u de container een dag eerder te laten plaatsen. Indien uw container onverhoopt niet op de gewenste dag geleverd kan worden, nemen we contact met u op voor een alternatief. Goedkopecontainer.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan.
Wij adviseren u om tijdens het plaatsen van de container ter plaatse aanwezig te zijn. Wanneer u niet aanwezig bent tijdens het plaatsen van de container, wordt naar inzicht van onze chauffeur de container zo goed mogelijk geplaatst. U loopt dan het risico dat de container niet geheel naar wens geplaatst is.
Het achteraf laten verplaatsen van een container kost € 90,- extra (excl. btw) Bij het wisselen van een container hoeft u niet aanwezig te zijn. Wij plaatsen de nieuwe container op de plaats van de huidige container. Wel moet u ervoor zorgen dat er ruimte is om de container te wisselen. Deponeer alleen het afval in de container waarvoor u die heeft gehuurd. Het eventueel toevoegen van ander materiaal dan waarvoor de container bestemd is ,tegen al dan niet een meerprijs, dient vooraf met een medewerker van kantoor te worden besproken. Die zal u dan per email een bevestiging geven van het wijzigen van de afvalstroom. Daarbij zult u dan ook een factuur daarvoor ontvangen.

➤ Minder afval of verkeerd afval in de container

Als geconstateerd wordt dat er een andere afvalstroom in de container zit dan waarvoor u de container besteld heeft, ontvangt u hiervoor een aanvullende factuur plus € 35,- administratiekosten. De hoogte van de aanvullende factuur is afhankelijk van de afvalstroom die zich in de container bevindt. Het kan voorkomen dat u tijdens de werkzaamheden andere afvalstromen wilt laten afvoeren. Informeert u dan vooraf bij ons wat de meerprijs zal zijn. Dit moet met een medewerker van kantoor worden besproken, en die zal u dan per email de gewijzigde afvalstroom bevestigen, en tevens de aanvullende factuur toe sturen.

➤ Beslist niet toegestaan in de container

De volgende afvalstoffen zijn beslist niet toegestaan in onze containers:
Stoffen die giftig en of radioactief zijn
Stoffen die schade kunnen opleveren aan mens, dier en milieu
Stoffen die zelf ontbrandbaar zijn
Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal (o.a.eternit)
Gevaarlijk afval / klein chemisch afval (o.a. verf en verfblikken)
Kadavers en slachtafval
Ziekenhuisafval
Gesloten vaten, kisten of flessen en overige verpakte afvalstoffen waarbij directe controle van de inhoud niet mogelijk is.
Auto-, vrachtauto-, tractor- en overige machinebanden.
Technisch rubber.

Neem bij twijfel altijd vooraf contact met ons op !

➤ Risico plaatsing container

Het plaatsen van de container op trottoir, stoep, inrit of tuin geschiedt geheel voor risico en rekening van de huurder. Goedkopecontainer.nu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door toedoen van de container of vrachtwagen.

➤ Betaling en annulering

Annuleren van een order kan tot uiterlijk 10.00 uur, op een werkdag (ma-vrij, en geen feestdagen!) voorafgaande aan de dag dat de levering zou plaats vinden en kost  € 35,- (administratiekosten). Dit kan alleen telefonisch, niet per email.
Voor het annuleren op de dag van levering brengen wij een misrit in rekening. (€ 108,90 incl Btw) plus € 35,- aan administratiekosten.
Het sturen van een herinnering kost € 25,- (administratiekosten). Betalen via i-deal is gratis, voor de overige betaalmethoden wordt € 12,50 extra berekend.

➤ De prijzen van goedkopecontainer.nu zijn:

Inclusief 4 weken huur. Daarna bedragen de kosten per werkdag (ma-Vrij)  extra € 2,- exc Btw. (Factuur wordt na het doorgeven van de ophaalopdracht aan uw verzonden)

De prijzen op de website zijn Inclusief 21% BTW

Prijzen geldig in Heel Nederland m.u.v. de provincie Zeeland. Hier geldt een meerprijs voor alle containers van € 20,- inclusief Btw.

De prijs is dus voor 1 x plaatsen  en 1 x afvoeren van de container en 1 x verwerken van het afval wat in de container zit.

Let op, Als u de container gedraaid geplaatst wilt hebben zal hiervoor € 25,- extra worden gerekend (per container) vanwege de extra tijd die de chauffeur kwijt is bij het plaatsen en ophalen van de container! Dit bedrag moet u direct bij plaatsing aan de chauffeur betalen!

➤ Hoe mag de container worden baladen?

De container mag tot 20 cm boven de rand veilig beladen worden. D.W.Z. geen uitstekende materialen. Bij overbelading geldt een toeslag voor Bouw en Sloopafval van € 50,- per m³. Voor andere afvalstromen gelden andere tarieven die u bij ons telefonisch of per email kunt opvragen.

Zorg ervoor dat de container vrij staat als hij moet worden afgevoerd zodat de vrachtwagen er bij kan om hem op te pakken. Indien dit niet kan moeten we helaas daarvoor een vergeefse rit van € 90,- exc Btw in rekening brengen.

Het afval moet er niet kunen afvallen tijdens het transport.

Zorg ervoor dat uitsluitend het afval waarvoor de container bestemd is in de container komt. Zie diverse afvalstromen!

Puincontainers en Grondcontainers van 9m³ (sommige regio's) of 10m³ inhoud mogen maximaal tot de rand worden beladen! Dit omdat ze anders te zwaar worden en dan is het niet meer mogelijk om de container af te voeren.

Indien de container toch hoger is beladen zullen we hier een vergeefse rit voor moeten berekenen a € 90,- exc. Btw

➤ Container laten afvoeren of omwisselen?

Als de container vol is kunt u hem eenvoudig laten ophalen door een ophaalopdracht in te vullen op onze website. Zorg ervoor dat de chauffeur er bij kan vanaf het moment dat u de ophaalopdracht aan ons doorgeeft! Als de chauffeur de container niet kan ophalen doordat er iets in de weg staat, zal daarvoor een vergeefse rit in rekening worden gebracht a € 90,- exc Btw. Deze dient eerst betaald te worden alvorens de container afgevoerd kan worden.

Zorg ervoor dat de container goed beladen is en zo opgepakt kan worden. Als de belading niet goed is en de chauffeur moet wachten hierop, zullen hiervoor extra kosten in rekenig worden gebracht a € 90,- exc Btw / per uur. (wachttijd)

Als de container extreem en onveilig beladen is en de container niet meegenomen kan worden zal hiervoor een misrit in rekening worden gebracht a € 90,- exc Btw

Heeft u nog een container nodig en moet de volle container afgevoerd worden? Bestel dan eenvoudig weer online een nieuwe container, en vermeld bij de opmerkingen dat de volle container gelijktijdig moet worden afgevoerd.

Als u andere vragen hierover heeft kunt u ons natuurlijk altijd tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch bereiken.

➤ (Gemeentelijke) Vergunning afvalcontainer

In veel gemeentes in Nederland kunt u een container laten plaatsen zonder het vooraf aanvragen van een vergunning. Wanneer u een container laat plaatsen in en betaalde parkeerzone of aan een openbare weg, is het verstandig om dit eerst met uw gemeente te overleggen.  Indien u wel een vergunning nodig heeft dient u deze zelf tijdig aan te vragen.

In Amsterdam, in het centrum moet bij sommige postcodes een extra bedrag per container worden betaald van € 23,50 exc Btw. Dit is een Binnenstedelijke toeslag ontheffingsgebied die door de Gemeente amsterdam is opgelegd. Het gaat om de volgende postcodes: 1011, 1012, 1013(gedeeltelijk), 1015, 1016, 1017, 1018. Denk hieraan bij het bestellen van een container! De factuur hiervoor zult u apart ontvangen.

Goedkopecontainer.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet hebben van een geldige vergunning! Boetes zullen direct aan u worden doorbelast.