Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Voor iedere opruimklus een passende afvalcontainer huren

De regels over het scheiden van afval worden continu bijgesteld. Het gaat dan voornamelijk over klein huishoudelijk afval, zoals plastic waterflessen of blikjes voor frisdrank. Bij een verbouwing van uw woning of tijdens het opknappen van uw tuin is dat niet het afval waar u mee te maken heeft. Toch is het ook bij een grote hoeveelheid afval van belang dat u dit scheidt. Voor uw gemak huurt u een goedkope container waar u dit afval op de juiste manier mee af kunt voeren.

Welke soorten afval zijn er?

Voordat u een beslissing neemt over het afvalcontainer huren, moet u weten welk soort afvalstroom u heeft. Het is namelijk niet toegestaan om al het afval dat u heeft te verzamelen en in een lading weg te gooien. De afvalstromen zijn daarom onderverdeeld in bouw- en sloopafval en afval van huisraad. Dit laatste wordt ook wel grofvuil genoemd.

Daarnaast valt afval van diverse steensoorten onder schoonpuin en gooit u ook hout, groenafval, tuinafval en dakafval allemaal in aparte containers. De reden hiervoor is dat de inhoud van de containers uiteindelijk zo milieuvriendelijk afgevoerd en verwerkt moet worden. Door het afval in de basis al te scheiden, bespaart dat een hoop werk bij het inleverpunt. Met de juiste container huren voorkomt u dus bovendien dat er materialen in de container komen die niet zomaar als afval aangeboden mogen worden.

Wat gooit u zeker niet in een afvalcontainer?

Met zoveel verschillende afvalstromen heeft u veel ruimte om het afval van een verbouwing of een opruiming van huis of tuin weg te gooien. Toch is het niet toegestaan om alle materialen in de afvalcontainers te gooien, ook al is het afval afkomstig van het dak van uw huis of uit uw tuin. Het gaat dan met name om afval waar schadelijke stoffen in verwerkt zijn. Denk aan giftige of radioactieve stoffen en afval dat asbesthoudend is. Ook klein chemisch afval als verfblikken moet als apart afval bij de milieustraat ingeleverd worden. Autobanden en andere objecten van technisch rubber zijn eveneens niet toegestaan.

Hoe vult u de goedkope container?

Voor iedere opruim- of verbouwingsklus kunt u een container huren. De inhoud van de containers varieert van 3 m³ tot 20 m³. Maak voordat u een container huurt een zorgvuldige inschatting van de hoeveelheid afval dat u verwacht. Het is namelijk belangrijk dat u de afvalcontainers niet te zwaar belast. Voor een veilige belading vult u de container tot maximaal twintig centimeter van de rand. Het is bovendien niet toegestaan dat er afval boven de rand uitsteekt. Ook dit is voor de veiligheid. Maar overbelading is tevens niet toegestaan omdat de container dan te zwaar wordt om te kunnen vervoeren.

Aandachtspunten bij een goedkope container huren

In de ideale situatie plaatst u de goedkope afvalcontainer op uw eigen oprit of in uw eigen achtertuin. Hiervoor moet uiteraard voldoende ruimte zijn. De ondergrond dient tevens stabiel en stevig te zijn. De container heeft, zeker als deze helemaal vol is, een aanzienlijk gewicht. Heeft u deze ruimte niet, dan plaatst u de afvalcontainer zo dicht mogelijk bij uw eigen huis. Dit is vaak op de openbare weg. De container moet het doorgaande verkeer hierbij zo min mogelijk hinderen.

Voor het plaatsen van een afvalcontainer op de openbare weg kan een gemeente een speciaal beleid hebben. Er is soms sprake van een meldingsplicht, het is echter tevens mogelijk dat u een vergunning aan moet vragen. Informeer tijdig wat de regels zijn in uw woonplaats zodat u, op het moment dat de gehuurde afvalcontainer geleverd wordt, daar volledig op voorbereid bent.