Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

4 geweldige recyclingmogelijkheden van GFT afval

Een groot deel van ons huishoudelijk afval bestaat uit GFT afval. De afkorting ‘GFT’ staat voor groente, fruit -en tuinafval. U moet hierbij denken aan afval zoals resten van fruit, groenten, aardappelen, gekookt eten, restanten van vis of vlees, eierschalen, onkruid, notendoppen, gestold vet, biologisch afbreekbaar plastic, bladeren en gemaaid gras. In de meeste huishoudens wordt dit afval netjes gescheiden ingezameld en in een aparte afvalcontainer gedeponeerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in Nederland jaarlijks maar liefst 1,3 miljoen ton GFT afval inzamelen. Dit komt neer op zo’n 80 kilo per persoon per jaar. Dit is best veel. Desondanks weten veel Nederlanders niet wat er nu eigenlijk met hun GFT afval gebeurt nadat het door het afvalwerkingsbedrijf is opgehaald. Vraagt u zich ook af hoe GFT afval wordt verwerkt en welke recyclemogelijkheden er zijn? Hieronder leest u er meer over.

Van GFT afval naar groene energie

Bijna iedereen in Nederland heeft de beschikking over of toegang tot een aparte container voor GFT afval. Eens in de zoveel tijd wordt dit afval opgehaald door een vrachtwagen van het lokale afvalverwerkingsbedrijf. Vervolgens wordt het afval verwerkt tot nieuwe producten. De meest belangrijke van deze producten is biogas. Voor het produceren van dit gas wordt het afval naar een zogenaamde vergistingsinstallatie gebracht. Daar wordt het GFT afval in speciale afvalvergistingsbakken geplaatst. Deze bakken bieden de ideale omgeving voor het gistingsproces: natuurlijke bacteriën en een temperatuur van ongeveer 54 graden Celsius. Na ongeveer drie weken is het gistingsproces compleet met als gevolg een hoeveelheid gas. Het gas wat afkomstig is uit GFT afval oftewel ‘biomassa’ wordt verder verwerkt in een gasopwerkingsintallatie. Eenmaal afgewerkt noemen we dit product ‘groen gas’. Dit groene gas wordt via het gasnet verspreid naar de afnemers. Die kunnen dit gas weer gebruiken als energie voor een hele reeks toepassingen zoals bijvoorbeeld koken. Al met al is het groene gas wat afkomstig is uit GFT afval goed voor meer dan 50% van alle geproduceerde groene energie in Nederland.

Compost uit GFT afval

Na het vergisten blijft er uiteraard afval over. Dit afval wordt gebruik als basis voor een ander nuttig product: compost. Met behulp van compost kan men de structuur van de grond verbeteren. Het gevolg hiervan is een vruchtbaardere bodem en een betere opbrengst. Het effect van compost is vergelijkbaar met dat van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Compost is echter niet schadelijk voor het milieu omdat we natuurlijke voedingsstoffen terug stoppen in de grond. Het zal u dan ook niet verbazen dat compost vooral in de land -en tuinbouw veel wordt gebruikt. Het composteringsproces wordt steeds geavanceerder. Hierdoor kan men tijdens het proces ook specifieke producten toevoegen die het compost toegevoegde waarde geven. Een goed voorbeeld hiervan is potgrond.

Het composteringsproces

De verwerking van het GFT afval tot compost noemen we ‘composteren’.  Voor het composteren wordt het GFT afval naar speciale composteerhallen -en tunnels getransporteerd. In deze omgevingen wordt het afval blootgesteld aan veel zuurstof. Hierdoor warmt het afval uiteindelijk op tot een temperatuur van maar liefst 70 graden Celcius. Na deze piek daalt de temperatuur tot zo’n 50 graden Celcius. Zo blijft het afval ongeveer 6 weken liggen, waarbij het regelmatig even omgewoeld wordt. Tijdens dit langdurige verhittingsproces worden alle ziektekiemen en schadelijke elementen in het afval gedood. Van de oorspronkelijke hoeveelheid afval is nu nog 40% over. Dit restant noemen we compost. Als laatste stap in het proces wordt de compost gezeefd om steentjes en plastic te verwijderen. Nu is de compost klaar voor gebruik.

Van GFT naar Boxcompost

De belangrijkste recyclingtoepassingen voor GFT afval zijn groen gas en compost. Er komen echter steeds meer nieuwe mogelijkheden bij. Zo wordt er sinds enkele jaren ook ‘boxcompost’ geproduceerd. Hierbij wordt het GFT afval verwerkt tot een speciaal strooisel voor koeienstallen. Dit boxcompost heeft veel voordelen ten opzichte van de traditionele strooiels. Zo is het boxcompost over het algemeen wat schoner waardoor ook de koeien schoner blijven. Ziektekiemen zijn niet aanwezig waardoor de koeien ook gezonder blijven. Boxcompost kan indien gewenst, net als potgrond, verrijkt worden met extra grondstoffen. Zo kan het strooisel een bepaalde structuur of zuurtegraad hebben waardoor het nog beter tot zijn recht komt in de koeienstal.

GFT als basis voor veevoeder

In de veevoersector bestaat al jaren een nijpend tekort aan eiwitten. Deze eiwitten worden gewoonlijk uit producten zoals sojabonen en vismeel gehaald. De teelt hiervan is alles behalve duurzaam. Ook moeten deze producten van ver komen. Daar komt nog eens bij dat deze producten ook nodig zijn voor de productie van ons eigen voedsel. Alles bij elkaar heeft dit ervoor gezorgd dat de prijzen voor proteïne hoog zijn en de productie van veevoeder relatief duur. Daarom is men op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor de productie van eiwitten. Eén veelbelovende mogelijkheid is het op grote schaal kweken van zeer eiwitrijke larven. Deze larven zijn afkomstig van de huisvlieg en worden gevoed met GFT afval. De larven worden vervolgens verwerkt tot proteïnerijke grondstoffen voor veevoer.