Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Een schone en duurzame werkplek begint bij de werkgever

Het thema duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze samenleving. We zijn er inmiddels allemaal van doordrongen dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het behoud van onze kwetsbare planeet. Thuis geven we hier vaak al vorm aan door op een verstandige manier om te gaan met ons afval. We sorteren verschillende afvalstromen zoals grof vuil, plastic, groen afval en deponeren ze in daarvoor bestemde afvalbakken. De overheid helpt de burger hierbij door het gescheiden inzamelen te faciliteren. Zo worden er bijvoorbeeld afvalcontainers verstrekt en moet de burger betalen wanneer hij of zij het afval niet gescheiden inzamelt. Dit heeft ertoe geleid dat het afval scheiden thuis erg gemakkelijk en voordelig is geworden.

Veel bedrijven doen niet aan gescheiden afval inzameling

De bedrijfsomgeving loopt een flink stuk achter op de thuisomgeving als het gaat om afvalscheiding. Afvalscheiding is eigenlijk alleen standaard in fabrieken en productieomgevingen. De belangrijkste reden hiervoor is dat er bijzondere regels gelden voor de afvalverwerking in dergelijke bedrijven. Op het overtreden van deze regels staan hoge boetes. Dit soort regels gelden niet voor de afvalstromen in kantooromgevingen. Werkgevers voelen hierdoor niet de druk om het scheiden van afval te faciliteren.

Afvalscheiding op de werkvloer faciliteren

Veel kantoren scheiden hun afval dus niet. Dit betekent overigens niet dat de medewerkers het hier mee eens zijn. Thuis zijn zij vaak al intensief bezig met het sorteren en gescheiden inzamelen van afval. Men is er al aan gewend en is graag bereid om dit ook in een werkomgeving te doen. Het is daarom de taak van de werkgever om het scheiden van afval te faciliteren. Met ander woorden: huur afvalcontainers. Op die manier wordt afval scheiden op de werkvloer de gewoonste zaak van de wereld.