Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Wat mag wel en niet in de container?

De verschillende afvalstromen

Bij Goedkopecontainer.nu onderscheiden we de volgende afvalstromen:

Voor iedere afvalstroom hebben wij een speciale container te huur. Onder bouw- en sloopafval vallen alle afvalstromen die tijdens het verbouwen, slopen of opruimen van uw pand vrijkomen. In een bouw- en sloopafvalcontainer mogen diverse afvalstromen door elkaar gemengd in de container worden aangeleverd. U hoeft dus niets te scheiden. Er zijn restproducten die niet in de container mogen. Op deze website vindt u een uitgebreide lijst met specifiek toegestane en niet toegestane producten. Onder grofvuil, ook wel huisraad genoemd, verstaan we afvalstromen zoals kasten, bedden, tuinmeubelen, speelgoed en soortgelijk afval. In principe valt hier alles van de inboedel onder wat te groot is om met het huisvuil mee te gaan. Schoon puin is steenachtig materiaal. Dit komt vrij bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Denk aan tegels, beton, bakstenen en schoon grind. Het hout dat bij soortgelijke werkzaamheden vrijkomt hoort in een houtcontainer. Een grond container is geschikt voor zand en aarde producten die vrijkomen tijdens graafwerkzaamheden. Werkt u in de tuin dan komt er afval vrij dat behoort in een groenafval container. Bent u van plan het dak te gaan vernieuwen dan is het handig om een flinke container te huren om al dat dakafval af te voeren. Dakafval is dakgrind of dakleer. Materialen die hieraan vastkleven zoals isolatie mag ook in deze container.

Stoffen die in ieder geval niet zijn toegestaan in de container zijn:

  • Stoffen die giftig en of radioactief zijn
  • Stoffen die schade kunnen opleveren aan mens, dier en milieu
  • Stoffen die zelf ontbrandbaar zijn
  • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal (o.a.eternit)
  • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval (o.a. verf en verfblikken)
  • Kadavers en slachtafval
  • Ziekenhuisafval
  • Gesloten vaten, kisten of flessen en overige verpakte afvalstoffen waarbij directe controle van de inhoud niet mogelijk is.
  • Auto-, vrachtauto-, tractor- en overige machinebanden.
  • Technisch rubber

Let op. Op de website is het onmogelijk om alle verschillende afvalsoorten te vermelden. Wanneer u afval heeft dat niet op de lijst staat en wanneer u twijfelt over een bepaald soort afval, verzoeken wij u ons te allen tijde te bellen voor advies om vervelende verrassingen te voorkomen.