Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Wat mag er niet in een grond container?

Niet toegestane producten voor de huur container:
✘ Grond verpakt in zakken
✘ Klein chemisch afval of gevaarlijk afval
✘ Vervuilde grond (met glas, plastic, papier enz.)
✘ Grond afkomstig van industrieterreinen
✘ Grond vervuild door vloeistoffen
✘ Door olie of andere bodemvreemde vloeistoffen vervuilde grond en zand
✘ Vervuilde grond (zie bodemkwaliteitskaart, of doe navraag bij u gemeente) Bij twijfel neem contact met ons op voordat u gaat bestellen! Indien de grond toch vervuilt blijkt te zijn, zullen wij de grond moeten laten analyseren en deze kosten zullen aan u worden doorberekend.